Klachten

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Invited By uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@wijnwinkelenzo.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Invited By uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@wijnwinkelenzo.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

* Websites van invited By Wijnimporteurs zijn: www.invited-by.nl / www.wijnwinkelenzo.nl / www.wijnbarenzo.nl